THUIS IN ONS VAK

Mededingings-en merkenrecht

Durnez Advocaten beschikt over een ruime kennis en praktijkervaring op het vlak van de opvolging en behandeling van de verschillende aspecten van het mededingings- en merkenrecht:

  • Belgisch en Europees mededingsrecht (marktverstorende overeenkomsten, verticale overeenkomsten, kartels, mergers, enz)
  • Dominante positie en misbruik ervan
  • de behandeling van de afdwinging door de nationale en internationale overheden
  • het voeren van betwisting voor de mededigingsautoriteiten
  • Belgisch, Benelux en internationaal merkenrecht (bescherming van ondernemings- en handelsbenaming, i-depot, enz)
  • Patenten
  • …..

gepubliceerde rechtspraak

  • Rb. Hasselt (5e k.) nr. 01.1745.A, 12 oktober 2002, TBBR 2003, afl. 9, 637, met noot VANDERSCHOT, K.. De sanctionering van ongeoorloofde schadebedingen.

  • Vz Rb van Koophandel te Leuven dd.11/05/2006, Juristenkrant 21/06/2006, nr 123 ( verwarring stichtende reclame – internationale rechtsmacht)