THUIS IN ONS VAK

Ondernemingsrecht en Vennootschapsrecht

Durnez Advocaten beschikt over een ruime kennis en praktijkervaring op het vlak van de opvolging en behandeling van de verschillende aspecten  van het handels- en ondernemingsrecht

Hierbij kan U bij ons terecht voor de klassieke vragen en procedures over:

 • Opstellen van contracten (koop/verkoopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, algemene voorwaarden, handelshuurovereenkomsten, distributieovereenkomsten, enz)
 • Aansprakelijkheid van bestuurders
 • vastgoedrecht, bouwrecht en publiek en administratief recht (met specifieke nadruk op milieurecht en stedenbouw);
 • bedrijfsherstructureringen, joint ventures, en fusies en overnames
 • het bank- en financieel recht, pandrecht, zekerheden , leningsovereenkomsten.
 • het insolvabiliteitsrecht en GRP
 • intellectueel recht (patenten, merken, tekeningen en modellen, auteursrecht, enz.)
 • informatica, netwerken, e-commerce, gegevensbescherming, enz.
 • marktpraktijken (meer bepaald reclame- en consumentenrecht, oneerlijke handelspraktijken en concurrentievervalsing, enz.)
 • distributierecht, mededingingsrecht en reglementaire aspecten
 • verzekeringsrecht

Wij behandelen deze materies zowel buiten de rechtbanken als voor de rechtbanken en houden rekening met de verschillende internationale aspecten.

Wij beschikken over een Kmo portefeuille erkenning bij adviesverlening.

Doorheen zijn vele door ons behaalde resultaten gepubliceerd geweest in de juridische vakliteratuur

Insolventierecht

 • Kh Gent dd.10/01/00, Rechtskundig Weekblad 00-01, 699 (gerechtelijk akkoord)
 • Brussel dd.14/03/00, Rechtskundig Weekblad 00-01, 697 (faillissement en verschoonbaarheid)
 • Brussel dd.06/11/01, Rechtskundig Weekblad 03-04, 66 (gerechtelijk akkoord en kwijtschelding)
 • Rb leuven dd.13/09/02, Rechtskundig Weekblad 03-04, 1274(faillissement en verschoonbaarheid)
 • Antwerpen dd.02/04/09, Rechtskundig Weekblad 10-11, 25 (faillissement en verschoonbaarheid)
 • Grondwettelijk Hof nr. 22/2019, 14 februari 2019 (prejudiciële vraag) http://www.const-court.be (15 februari 2019); BS 14 oktober 2019 (eerste uitgave) (uittreksel), 94283 en http://staatsblad.be (15 oktober 2019); JLMB 2019 (samenvatting), afl. 19, 915 en http://jlmbi.larcier.be/ (12 juni 2019), noot F.G.; RW 2018-19 (samenvatting), afl. 29, 1160 en http://www.rw.be/ (3 april 2019); RW 2018-19 (samenvatting), afl. 39, 1544 en http://www.rw.be/ (26 juni 2019), noot (faillissement – derdenverzet)

Marktpraktijken:

 • Kh Tongeren dd.26/05/1988, Rechtskundig Weekblad 88-89, 128, en TPR, Overzicht van Rechtspraak wet op de handelspraktijken 1983-1988, 289  (slaafs kopiëren van catalogus)
 • Kh Brussel dd.19/10/1994, Jaarboek Handelspraktijken 1995, 543 (misbruik van machtspositie)
 • Brussel dd.21/06/1995, Rechtskundig Weekblad 95-96, 853 en AJT, 95-96, 497 en Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1995/96, 567 (misbruik van economische machtspositie – verkoopsweigering)
 • Gent dd.20/10/04, Rechtskundig Weekblad 07-08, 280 (gezamenlijk aanbod – vastgoedmakelaar)
 • Vz Rb van Koophandel te Leuven dd.11/05/2006, Juristenkrant 21/06/2006, nr 123 ( verwarring stichtende reclame – internationale rechtsmacht)
 • Antwerpen dd.04/06/2015, NJW dd.28/12/2016 (n° 353) p.918 (parasitaire concurrentie – slechtmaking – domeinnaam)

Transportrecht

 • Kh Hasselt dd.17/10/1996, Rechtskundig Weekblad 96-97, 1101 (CMR – vordering in vrijwaring)
 • (2e k.) AR P.20.1298.N, 16 februari 2021 (ruimdienst), https://juportal.be (15 maart 2021)(tachygraaf – strafprocesrecht)

Vennootschapsrecht

 • Vz kh Leuven dd.22/06/99, TBH 2000, 654 (gedwongen overname aandelen)