THUIS IN ONS VAK

Administratief recht

Durnez Advocaten beschikt over een ruime kennis en praktijkervaring op het vlak van de opvolging en behandeling van de verschillende aspecten van administratief recht waaronder onder meer:

 • Omgevingsvergunningen (bouwvergunningen)
 • Milieuaspecten
 • Concessies van openbare diensten
 • Overheidsopdrachten
 • Tuchtrecht voor overheidspersoneel
 • Onteigeningen
 • …….

Onder deze materie hebben we gepubliceerde rechtspraak, waarbij wij voor onze cliënten bij de hoogste rechtbanken een positief resultaat hebben verkregen.

 • RvS (12e k.) nr. 224.309, 9 juli 2013, CDPK 2014 (verkort), afl. 2, 306 en 327; http://www.raadvst-consetat.be (6 september 2014) (politiereglement – terrassen voor horeca)
 • Grondwettelijk Hof nr. 22/2015, 19 februari 2015 (prejudiciële vraag), http://www.const-court.be (19 februari 2015); BS 28 april 2015 (eerste uitgave) (uittreksel), 23634 en http://staatsblad.be (3 mei 2015) (discriminatie binnen politiediensten)
 • Arbitragehof nr 117/2004 dd.30/06/04, http://www.const-court.be (2 juli 2004); A.A. 2004, afl. 3, 1351; BS 5 oktober 2004 (uittreksel), 70253 en http://staatsblad.be (13 oktober 2004); TMR 2004, afl. 6, 706 en TBP 2005, afl. 4-5, 209-379 (Gelijkheid en niet-discriminatie inzake ruimtelijke ordening en stedebouw – omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden Vlaams Gewest)
 • Milieuhandhavingscollege dd.20/02/14, MHHC 14/15-VK
 • Vred Leuven dd.07/04/15, Rechtskundig Weekblad 15-16, 516 (buurtweg – verkrijgende verjaring)
 • RvS (14e k.) nr. 225.468, 13 november 2013, CDPK 2014 (samenvatting), afl. 3, 540; http://www.raadvst-consetat.be (24 juni 2014); TBP 2014, afl. 6, 402 (medisch verantwoorde sportbeoefening – doping – tucht)