THUIS IN ONS VAK

Internationaal recht en Internationaal privaat recht (IPR)

Durnez Advocaten beschikt over een ruime kennis en praktijkervaring op het vlak van de opvolging en behandeling van de verschillende aspecten van het internationaal recht:

 

  • Bijstand en verdediging van de buitenlanders voor Belgische rechtbanken, rekening houdend met het eventueel toepasselijk buitenlands of internationaal recht
  • Bijstand en verdediging van de belangen van Belgen voor buitenlandse rechtbanken

Voor deze materie is ons kantoor al meermaals vermeld in de juridische vakliteratuur.

  • Vz Rb van Koophandel te Leuven dd.11/05/2006, Juristenkrant 21/06/2006, nr 123 ( verwarring stichtende reclame – internationale rechtsmacht)
  • Brussel dd.26/11/13, Rechtskundig Weekblad 14-15, 266 en Tijdschrift voor Familierecht 2014, 225, noot K Vereecke (internationale rechtsmacht – kortgeding – bewindvoering)
  • Antwerpen 13 september 2018, RABG 2020, afl. 11-12, 944 (internationale rechtsmacht – verkoopconcessie)