THUIS IN ONS VAK

Fiscaal recht

Durnez Advocaten beschikt over een ruime kennis en praktijkervaring op het vlak van de opvolging en behandeling van de verschillende aspecten van het fiscaal recht

 • Behandelen van bezwaarschriften en voeren van onderhandelingen op fiscaal vlak (directe belastingen, BTW, douane en accijnzen, enz)
 • Het instellen en behandelen van fiscaal bezwaar (directe belastingen, BTW, enz)
 • Het voeren van verzetsprocedures tegen dwangbevelen
 • Anti witwas
 • ….

Gepubliceerde rechtspraak

 • Arbitragehof dd.06/04/00,Rechtskundig Weekblad 00-01, 472 (prejudiciële vraag – douane en accijnzen – strafvordering)
 • Cass. (2e k.) AR P.03.0622.N, 25 mei 2004 (Pova Fuel e.a. / Minister van Financiën), Arr.Cass. 2004, afl. 5, 913; http://www.cass.be (22 juni 2004); Pas. 2004, afl. 5-6, 906; T.Strafr. 2005 (verkort), afl. 6, 440 (verbeurdverklaring)
 • Brussel dd.17/03/11, FJF, 2012, 337 (overdracht familiale onderneming aan verlaagd tarief)
 • Cass. (1e k.) AR F.12.0044.N, 16 januari 2014 (L.V. / Belgische Staat), http://www.cass.be (9 februari 2014), concl. THIJS, D.; TBO 2015, afl. 1, 31 (recht op aftrek BTW)
 • Rb. Leuven (burg.) (12e k.) nr. 16/1228/A, 1 december 2017, FJF 2018 (samenvatting), afl. 3, 103 en http://www.monkey.be/ (20 juni 2018); TFR 2018 (samenvatting), afl. 549-550, 969 en http://tfrnet.larcier.be/ (30 november 2018), noot VANDEBERGH, H. (tekenen en indiciën – schenking)
 • Brussel (Nl.) (burg.) (6Ne k.) nr. 2015/AF/119, 18 juni 2019, FJF 2019 (samenvatting), afl. 9, 323 en http://www.monkey.be/ (9 januari 2020) (personenbelasting – stopzetting arbeid)
 • Brussel (Nl.) (burg.) (6Ne k.) nr. 2018/AF/190, 3 maart 2020, Fisc.Koer. 2020 (weergave KELL, L.), afl. 8, 184 en http://www.monkey.be/ (1 juni 2020), noot KELL, L. (tekenen en indiciën – tegenbewijs)
 • Antwerpen 7 december 1999, A.J.T. 1999-00, 840, noot HUYSMAN, S.. De vaststelling van de belastbare grondslag: wettelijke vermoedens versus feitelijke vermoedens, A.J.T. 1999-00, 841-843.