THUIS IN ONS VAK

Het kantoor is werkzaam in onder meer de volgende rechtsdomeinen

 • Ondernemingsrecht en Vennootschapsrecht
 • Vennootschappen, fusies en overdrachten
 • Arbeids- en sociaal recht:
 • Verkeersrecht:
 • Strafrecht:
 • Personen- en Familierecht
 • Aansprakelijkheidsrecht, contractueel én buiten-contractueel
 • Bouwrecht
 • Mededingings- merkenrecht
 • Fiscaal recht
 • Arbitrage en mediatie
 • Onroerend goed – vermogensbeheer en successieplanning
 • Internationaal recht en Internationaal Privaat recht (IPR)
 • Administratief recht
 • Begeleiding bij contracten, vestiging van zakelijke rechten (concessieovereenkomsten, huur, overdracht ondernemingen, enz)
 • ICT recht

 

Wij behandelen deze materies zowel buiten de rechtbanken als voor de rechtbanken en houden rekening met de verschillende internationale aspecten.

Wij beschikken over een KMO portefeuille erkenning bij adviesverlening.