THUIS IN ONS VAK

Strafrecht

Durnez Advocaten beschikt over een ruime kennis en praktijkervaring op het vlak van de opvolging en behandeling van strafzaken voor de Politierechtbanken, Correctionele rechtbanken, strafrechtelijke kamers van de Hoven van Beroep, Hoven van Assisen en Hof van Cassatie zetelend in strafzaken. Hierbij kan U bij ons terecht voor vragen en procedures over:
 • Bijstand bij aanhouding en/of ondervragingen
 • Bijstand bij de behandelingen voor de Raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling
 • Bijstand bij het instellen en behandelen van een voorziening in cassatie (erkenning nr OVB -15-173)
 • Bijstand bij het instellen en opvolgen van een klacht met burgerlijke partijstelling bij een onderzoeksrechter
 • Studie van het strafdossier, opstellen van besluiten en pleiten voor de strafrechtbanken.
 • Bijstand bij de strafuitvoeringsrechtbanken
 • Uitwerken van regelingen en behandelen van procedures met betrekking tot de regeling van de schade in hoofde van de burgerlijke partijen
 • …….
De materies dewelke hierbij behandeld kunnen worden zijn zeer divers en gaan van doodslag, opzettelijke slagen en verwondingen, brandstichting, diefstal, oplichting, misbruik van vertrouwen, aanranding, verkrachting, sociale misdrijven (onregelmatige tewerkstelling van vreemdelingen, enz. ), fiscale fraude (witwas activiteiten, douane problemen, enz.). Wij behandelen deze materies zowel vanuit het standpunt van de dader als van uit het standpunt van het slachtoffer. Gepubliceerde rechtspraak
 • Cass.dd.20/10/1992 (Nevens/Omob), Arr.Cass 91-92, 1215, Bull.92, 1173 en Pas. 92, I, 1173 (heling)
 • Antwerpen dd.20/02/1996, Rechtskundig Weekblad 96-97, 398, met noten van Arnou en Gelders (onrechtmatige zoeking in een voertuig)
 • Arbitragehof dd.06/04/00,Rechtskundig Weekblad 00-01, 472 (prejudiciële vraag – douane en accijnzen – strafvordering)
 • Cass. (2e k.) AR P.02.0494.N, 4 februari 2003 (B.E.), Arr.Cass. 2003, afl. 2, 319; http://www.cass.be (5 maart 2003); Pas. 2003, afl. 2, 265 (eerlijk proces en wapengelijkheid)
 • Cass dd.26/02/02, Arr.Cass. 2002, afl. 2, 580; http://www.cass.be (23 april 2002); Pas. 2002, afl. 2, 551; RW 2002-03, afl. 38, 1504 en http://www.rw.be (7 juni 2003), noot BACKX, B (eerlijk proces – bewijs in strafzaken)
 • Cass. (2e k.) AR P.03.0622.N, 25 mei 2004 (Pova Fuel e.a. / Minister van Financiën), Arr.Cass. 2004, afl. 5, 913; http://www.cass.be (22 juni 2004); Pas. 2004, afl. 5-6, 906; T.Strafr. 2005 (verkort), afl. 6, 440 (verbeurdverklaring)
 • Cass. (2e k.) AR P.06.1533.N, 13 februari 2007 (A.A.S.H., M.J.A.V.L. / G.D.M., M.B., B.M. e.a.), Arr.Cass. 2007, afl. 2, 362; http://www.cass.be (23 maart 2007); Pas. 2007, afl. 2, 314; T.Strafr. 2007, afl. 5, 315, noot (vernietiging arrest Hof van Assisen)
 • Cass. (2e k.) AR P.10.0834.N, 26 oktober 2010 (K.R.D., Belgische Staat / E.H.J.V.G., S.P. e.a.), Juristenkrant 2011 (weergave VANWALLEGHEM, P.), afl. 223, 7; http://www.cass.be (10 november 2010); Pas. 2010, afl. 10, 2801 (motiveringsplicht tap – onregelmatig afluisteren)
 • Cass. (2e k.) AR P.14.1149.N, 16 december 2014 (M.G.M.K., E.G.E.L.D., Renovama nv), http://www.cass.be (5 januari 2015); NC 2015, afl. 5, 447 en http://www.nullumcrimen.be/ (16 november 2015); RW 2015-16 (samenvatting), afl. 20, 783 en http://www.rw.be/ (9 februari 2016) (redelijke termijn – witwaswet – verbeurdverklaring)
 • Cass. P.13.0845dd.24/02/15 (CG/Ethias), Arr.Cass. 2015, afl. 2, 528; http://www.cass.be (14 maart 2015); Pas. 2015, afl. 2, 493 (bewijswaarde laattijdig proces-verbaal)
 • Cass. (2e k.) AR P.14.0784.N, 23 juni 2015 (B.F.I.J. / lease), Arr.Cass. 2015, afl. 6-8, 1708; http://www.cass.be (26 juli 2015); Pas. 2015, afl. 6-7-8, 1678 (toepassing van de wet in de tijd)
 • (2e k.) AR P.20.1298.N, 16 februari 2021 (ruimdienst), https://juportal.be (15 maart 2021)(tachygraaf – strafprocesrecht)
 • Arbitragehof nr. 105/2001, 13 juli 2001 (prejudiciële vraag), http://www.const-court.be (18 oktober 2001); A.A. 2001, afl. 3, 1471; BS 30 oktober 2001 (uittreksel), 37541 en http://staatsblad.be (6 november 2001); Juristenkrant 2001 (weergave BREWAEYS, E.), afl. 33, 5; RW 2002-03, afl. 4, 131 en http://www.rw.be (2 oktober 2002); T.Strafr. 2002, afl. 4, 180, noot VERBRUGGEN, F.; Verkeersrecht 2002, afl. 1, 37 (onregelmatige intrekking rijbewijs)
 • Cass. (2e k.) AR P.02.1583.N, 8 april 2003 (L.P.) Arr.Cass. 2003, afl. 4, 917; https://juportal.be (23 mei 2003); Pas. 2003, afl. 4, 764; Verkeersrecht 2003, afl. 7, 253 (bewijs in strafzaken – bewijswaarde van een proces-verbaal)
 • Cass. (2e k.) AR P.12.1940.N, 22 oktober 2013 (J.B. / S.B.) Arr.Cass. 2013, afl. 10, 2161; https://juportal.be (18 november 2013); Pas. 2013, afl. 10, 2001; TBO 2016, afl. 1, 26, noot TOREMANS, T. De authentieke bewijswaarde van vaststellingen van de gerechtsdeskundige terug van weggeweest, TBO 2016, afl. 1, 27-30
 • Cass. (2e k.) AR P.14.0784.N, 23 juni 2015, Arr.Cass. 2015, afl. 6-8, 1708; https://juportal.be (26 juli 2015); Pas. 2015, afl. 6-7-8, 1678 (faillissementsmisdrijf)
 • Cass. (2e k.) AR P.17.0339.N, 12 december 2017 (Y.C.-D.B., M.E.W. / Wooninspecteur),https://juportal.be (26 december 2017); TROS-Nieuwsbrief 2018 (samenvatting TOURY, J.), afl. 3, 13 (motiveringsplicht bij verbeurdverklaring)
 • Cass. (2e k.) AR P.20.1294.N, 16 maart 2021 (D. F. C. D. K.), https://juportal.be (12 april 2021) (aanwezigheid van een gerechtelijke stagiair bij debat en uitspraak)
 • Cass. (2e k.) AR P.21.0769.N, 5 oktober 2021 (GARAGE P nv / G C bv), https://juportal.be/ (26 oktober 2021) (verjaring strafvordering)