THUIS IN ONS VAK

Arbeids- en sociaal recht:

Durnez Advocaten beschikt over een ruime kennis en praktijkervaring op het vlak van arbeidsrecht, sociale geschillen , arbeidsongevallen en sociaal strafrecht.

Hierbij kan U bij ons terecht voor vragen en procedures over bijvoorbeeld:

  • het ontstaan van tewerkstelling (loondienst of zelfstandig, statutair, opstellen van de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, aan – of afwerving van personeel, oneerlijke concurrentie, expatriate tewerkstelling ),
  • problemen bij gelegenheid van de tewerkstelling (loononderhandelingen, beschermd statuut, sociale onrust, staking, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, stockoptieplannen, intellectuele rechten, enz.),
  • regelingen en procedures in verband met de werking van onderneming (toepassing paritair comité, Cao 32bis bij overdracht, sociale verkiezingen, sociale inspectie, enz),
  • regelingen en procedures in verband met aansprakelijkheid van werknemers en directie,
  • regelingen en procedures in verband met ontslag (dringende redenen, enz), outplacement, pensioen, enz. Dit zowel in het kader van een statuut of arbeidsovereenkomst.

Wij behandelen deze materies zowel van uit het standpunt van de werkgever als deze van de werknemer.

Ons kantoor mocht ook in deze materies meerdere van onze resultaten terugvinden in de juridische vakliteratuur. Enkele voorbeelden zijn:

  • Arb Rb Brussel dd.28/03/1988, Rechtskundig Weekblad 88-89, 371 (aansprakelijkheid werknemer – oplevering werk)
  • Arb Hof Brussel dd.17/10/00, Rechtskundig Weekblad 01-02, 127 (ontslag met dringende reden – seksistisch taalgebruik)
  • Arb Rb.Brussel dd.4 juni 2019, Rechtskundig Weekblad 2019-20, 68 en vermeld in VAN EECKHOUTTE, W., Sociaal Compendium. Arbeidsrecht met fiscale notities, 2664-2756 (93 p.)  (kennelijk onredelijk ontslag)