THUIS IN ONS VAK

Bouwrecht

Durnez Advocaten beschikt over een ruime kennis en praktijkervaring op het vlak van de opvolging en behandeling van de verschillende aspecten van het bouwrecht.

  • Behandeling bij de administratieve overheden (opvolgen aanvraag vergunningen, enz)
  • Opstellen van aannemingsovereenkomsten, architectenovereenkomst, overeenkomst tot gemeenmaking gemeenschappelijke muur, enz
  • Het opvolgen van minnelijke en gerechtelijke expertises inzake bouwproblemen
  • Het voeren van gerechtelijke procedures bij aansprakelijkheid van de aannemer en/of architect, studiebureel, enz (10-jarige aansprakelijkheid, niet-conforme levering, enz)
  • …….

Wij behandelen deze materies zowel van uit het standpunt van ten behoeve van de bouwheer, aannemer, onderaannemer architect, nabuur, veiligheidscoördinator, …  

Het bouwrecht is een verzameling van verschillende rechtsmateries die toepassing vinden op de bouwsector.

Gepubliceerde rechtspraak:

  • Arbitragehof nr 117/2004 dd.30/06/04, http://www.const-court.be (2 juli 2004); A.A. 2004, afl. 3, 1351; BS 5 oktober 2004 (uittreksel), 70253 en http://staatsblad.be (13 oktober 2004); TMR 2004, afl. 6, 706 en TBP 2005, afl. 4-5, 209-379 (Gelijkheid en niet-discriminatie inzake ruimtelijke ordening en stedebouw – omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden Vlaams Gewest)
  • Raad van State dd.12/02/09, nr 190.356, jura.be en T.Gem.2010, afl 2,112 (bijzondere exploitatievoorwaarden – stedenbouw)
  • Brussel 25 mei 1999, TBBR 2002, afl. 9, 597, noot MOSSELMANS, S. Het vereiste van ‘normale bewoonbaarheid’ en de toepassing van de Wet-Breyne, TBBR 2002, afl. 9, 599-601

  • Arrest dd.28/06/2011 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen https://www.dbrc.be/sites/default/files/atoms/files/RVVB.S.0011.0071.pdf