WE ZIJN MEE

Innovatief in juridische technologie

Ons kantoor is nooit verlegen voor een uitdaging. Hierbij slaan wij vaak nieuwe wegen in , onbewandeld door anderen. Hierdoor kunnen wij trots stellen dat ons kantoor op de spits staat van innovaties in rechtspraak en rechtsleeer én hierdoor voorop staat in juridische kennis en toepassing.

Hieronder stel ik met fierheid enkele van de gepubliceerde bekomen uitspraken voor.

 

 

Administratief recht

–           RvS (12e k.) nr. 224.309, 9 juli 2013, CDPK 2014 (verkort), afl. 2, 306 en 327; http://www.raadvst-consetat.be (6 september 2014) (politiereglement – terrassen voor horeca)

–           Grondwettelijk Hof nr. 22/2015, 19 februari 2015 (prejudiciële vraag), http://www.const-court.be (19 februari 2015); BS 28 april 2015 (eerste uitgave) (uittreksel), 23634 en http://staatsblad.be (3 mei 2015) (discriminatie binnen politiediensten)

Arbeidsrecht

–           Arb Rb Brussel dd.28/03/1988, Rechtskundig Weekblad 88-89, 371 (aansprakelijkheid werknemer – oplevering werk)

–           Arb Hof Brussel dd.17/10/00, Rechtskundig Weekblad 01-02, 127 (ontslag met dringende reden – seksistisch taalgebruik)

–           Arb Rb.Brussel dd.4 juni 2019, Rechtskundig Weekblad 2019-20, 68 en vermeld in VAN EECKHOUTTE, W., Sociaal Compendium. Arbeidsrecht met fiscale notities, 2664-2756 (93 p.)  (kennelijk onredelijk ontslag)

 

Bouwrecht

–           Arbitragehof nr 117/2004 dd.30/06/04, http://www.const-court.be (2 juli 2004); A.A. 2004, afl. 3, 1351; BS 5 oktober 2004 (uittreksel), 70253 en http://staatsblad.be (13 oktober 2004); TMR 2004, afl. 6, 706 en TBP 2005, afl. 4-5, 209-379 (Gelijkheid en niet-discriminatie inzake ruimtelijke ordening en stedebouw – omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden Vlaams Gewest)

–           Raad van State dd.12/02/09, nr 190.356, jura.be en T.Gem.2010, afl 2,112 (bijzondere exploitatievoorwaarden – stedenbouw)

Contracten

–           Rb Hasselt dd.12/10/2002, Revue Générale de Droit Civil 2003, 638 ùet noot K Vanderschot – de sanctionering van ongeoorloofde schadebedingen.

–           Rb Leuven dd.24/02/06, NJW n° 162, 418 (prijsbewimpeling – simulatie)

–           Antwerpen dd.23/04/08, Rechtskundig Weekblad 10-11, 586 (handelshuur – uitzettingsvergoeding)

–           Antwerpen dd.15/12/2009, Justel N-20091215- (vermomde schenking)

–           Kh Leuven dd.04/03/11, Rechtskundig Weekblad 11-12, 963 (terugkoop bij niet naleving van de contractuele bedingen)

–           Rb Brussel dd.16/01/12, Rechtskundig Weekblad 14-15, 589 (makelaarsloon – vastgoedmakelaar – afbreken onderhandelingen koopovereenkomst onroerend goed)

–           Rb Leuven dd.08/05/13, Rechtskundig Weekblad 14-15, 71 (sociale huur – plicht tot effectieve bewoning)

Computerrecht – Ict

–           Vz Rb van Koophandel te Leuven dd.01/03/2007, gepubliceerd in Computerrecht, tijdschrift voor informatica, telecommunicatie en recht, 2008, p.101 e.v

–           Grondwettelijke Hof dd.27/01/11, A.GrwH 2011, afl 1, 331 (auteursrechten)

–           Antwerpen dd.04/06/2015, NJW dd.28/12/2016 (n° 353) p.918 (parasitaire concurrentie – slechtmaking – domeinnaam)

Familierecht

–           Vred Westerlo dd.15/12/00, Rechtskundig Weekblad 01-02, 1037 (artificiële toepassing van dringende en voorlopige maatregelen)

–           Brussel dd.26/11/13, Rechtskundig Weekblad 14-15, 266 en Tijdschrift voor Familierecht 2014, 225, noot K Vereecke (kortgeding – bewindvoering)

–           Rb. Leuven Familierechtbank dd.02/10/2019, Rechtskundig Weekblad 2020-21, 830 (persoonlijk contact grootouders – belang van het kind)

Fiscaal recht

–           Arbitragehof dd.06/04/00,Rechtskundig Weekblad 00-01, 472 (prejudiciële vraag – douane en accijnzen – strafvordering)

–           Cass. (2e k.) AR P.03.0622.N, 25 mei 2004 (Pova Fuel e.a. / Minister van Financiën), Arr.Cass. 2004, afl. 5, 913; http://www.cass.be (22 juni 2004); Pas. 2004, afl. 5-6, 906; T.Strafr. 2005 (verkort), afl. 6, 440 (verbeurdverklaring)

–           Brussel dd.17/03/11, FJF, 2012, 337 (overdracht familiale onderneming aan verlaagd tarief)

–           Cass. (1e k.) AR F.12.0044.N, 16 januari 2014 (L.V. / Belgische Staat), http://www.cass.be (9 februari 2014), concl. THIJS, D.; TBO 2015, afl. 1, 31 (recht op aftrek BTW)

–           Rb. Leuven (burg.) (12e k.) nr. 16/1228/A, 1 december 2017, FJF 2018 (samenvatting), afl. 3, 103 en http://www.monkey.be/ (20 juni 2018); TFR 2018 (samenvatting), afl. 549-550, 969 en http://tfrnet.larcier.be/ (30 november 2018), noot VANDEBERGH, H. (tekenen en indiciën – schenking)

–           Brussel (Nl.) (burg.) (6Ne k.) nr. 2015/AF/119, 18 juni 2019, FJF 2019 (samenvatting), afl. 9, 323 en http://www.monkey.be/ (9 januari 2020) (personenbelasting – stopzetting arbeid)

–           Brussel (Nl.) (burg.) (6Ne k.) nr. 2018/AF/190, 3 maart 2020, Fisc.Koer. 2020 (weergave KELL, L.), afl. 8, 184 en http://www.monkey.be/ (1 juni 2020), noot KELL, L. (tekenen en indiciën – tegenbewijs)

Insolventierecht

–           Kh Gent dd.10/01/00, Rechtskundig Weekblad 00-01, 699 (gerechtelijk akkoord)

–           Brussel dd.14/03/00, Rechtskundig Weekblad 00-01, 697 (faillissement en verschoonbaarheid)

–           Brussel dd.06/11/01, Rechtskundig Weekblad 03-04, 66 (gerechtelijk akkoord en kwijtschelding)

–           Rb leuven dd.13/09/02, Rechtskundig Weekblad 03-04, 1274(faillissement en verschoonbaarheid)

–           Antwerpen dd.02/04/09, Rechtskundig Weekblad 10-11, 25 (faillissement en verschoonbaarheid)

–           Grondwettelijk Hof nr. 22/2019, 14 februari 2019 (prejudiciële vraag) http://www.const-court.be (15 februari 2019); BS 14 oktober 2019 (eerste uitgave) (uittreksel), 94283 en http://staatsblad.be (15 oktober 2019); JLMB 2019 (samenvatting), afl. 19, 915 en http://jlmbi.larcier.be/ (12 juni 2019), noot F.G.; RW 2018-19 (samenvatting), afl. 29, 1160 en http://www.rw.be/ (3 april 2019); RW 2018-19 (samenvatting), afl. 39, 1544 en http://www.rw.be/ (26 juni 2019), noot (faillissement – derdenverzet)

Internationaal recht

–           Vz Rb van Koophandel te Leuven dd.11/05/2006, Juristenkrant 21/06/2006, nr 123 ( verwarringstichtende reclame – internationale rechtsmacht)

–           Brussel dd.26/11/13, Rechtskundig Weekblad 14-15, 266 en Tijdschrift voor Familierecht 2014, 225, noot K Vereecke (internationale rechtsmacht – kortgeding – bewindvoering)

–           Antwerpen 13 september 2018, RABG 2020, afl. 11-12, 944 (internationale rechtsmacht – verkoopconcessie)

Marktpraktijken:

–           Kh Tongeren dd.26/05/1988, Rechtskundig Weekblad 88-89, 128, en TPR, Overzicht van Rechtspraak wet op de handelspraktijken 1983-1988, 289  (slaafs kopiëren van catalogus)

–           Kh Brussel dd.19/10/1994, Jaarboek Handelspraktijken 1995, 543 (misbruik van machtspositie)

–           Brussel dd.21/06/1995, Rechtskundig Weekblad 95-96, 853 en AJT, 95-96, 497 en Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1995/96, 567 (misbruik van economische machtspositie – verkoopsweigering)

–          Gent dd.20/10/04, Rechtskundig Weekblad 07-08, 280 (gezamenlijk aanbod – vastgoedmakelaar)

Vz Rb van Koophandel te Leuven dd.11/05/2006, Juristenkrant 21/06/2006, nr 123 ( verwarringstichtende reclame – internationale rechtsmacht)

–           Antwerpen dd.04/06/2015, NJW dd.28/12/2016 (n° 353) p.918 (parasitaire concurrentie – slechtmaking – domeinnaam)

Milieurecht

–           Milieuhandhavingscollege dd.20/02/14, MHHC 14/15-VK

Procesrecht

–           Arbitragehof nr 165/2002 dd.13/11/02, jura.be  vermeld in SMETS, A., Inhoud van het eenzijdig verzoekschrift  – Bijdragen in boek – In: X., Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, VI.2 – 1 – VI.2 – 28 (28 p.) – oktober 2016 (beslagrecht)

–           Antwerpen dd.02/04/09, Rechtskundig Weekblad 10-11, 25 (bewijs in burgerlijke zaken – ontkenning van handtekening)

–           Cass. (2e k.) AR P.12.1940.N, 22 oktober 2013 (J.B. / S.B.), http://www.cass.be (18 november 2013); Pas. 2013, afl. 10, 2001 (bewijswaarde vaststellingen deskundige)

–           Vred Zoutleeuw dd.06/03/14, Rechtskundig Weekblad 14-15, 1030 (huur – vordering tegen bestuurder – dwangsom)

–           Vred Leuven dd.07/04/15, Rechtskundig Weekblad 15-16, 516 (buurtweg – verkrijgende verjaring)

–           Vred. Westerlo 7 maart 2018, RW 2017-18, afl. 40, 1592 en http://www.rw.be/ (6 juni 2018) (gebrek aan hoedanigheid – onmogelijkheid uit te maken wie de bevoegde organen zijn)

Strafrecht

–           Cass.dd.20/10/1992 (Nevens/Omob), Arr.Cass 91-92, 1215, Bull.92, 1173 en Pas. 92, I, 1173 (heling)

–           Antwerpen dd.20/02/1996, Rechtskundig Weekblad 96-97, 398, met noten van Arnou en Gelders (onrechtmatige zoeking in een voertuig)

–           Arbitragehof dd.06/04/00,Rechtskundig Weekblad 00-01, 472 (prejudiciële vraag – douane en accijnzen – strafvordering)

–           Cass. (2e k.) AR P.02.0494.N, 4 februari 2003 (B.E.), Arr.Cass. 2003, afl. 2, 319; http://www.cass.be (5 maart 2003); Pas. 2003, afl. 2, 265 (eerlijk proces en wapengelijkheid)

–           Cass dd.26/02/02, Arr.Cass. 2002, afl. 2, 580; http://www.cass.be (23 april 2002); Pas. 2002, afl. 2, 551; RW 2002-03, afl. 38, 1504 en http://www.rw.be (7 juni 2003), noot BACKX, B (eerlijk proces – bewijs in strafzaken)

–           Cass. (2e k.) AR P.03.0622.N, 25 mei 2004 (Pova Fuel e.a. / Minister van Financiën), Arr.Cass. 2004, afl. 5, 913; http://www.cass.be (22 juni 2004); Pas. 2004, afl. 5-6, 906; T.Strafr. 2005 (verkort), afl. 6, 440 (verbeurdverklaring)

–           Cass. (2e k.) AR P.06.1533.N, 13 februari 2007 (A.A.S.H., M.J.A.V.L. / G.D.M., M.B., B.M. e.a.), Arr.Cass. 2007, afl. 2, 362; http://www.cass.be (23 maart 2007); Pas. 2007, afl. 2, 314; T.Strafr. 2007, afl. 5, 315, noot (vernietiging arrest Hof van Assisen)

–           Cass. (2e k.) AR P.10.0834.N, 26 oktober 2010 (K.R.D., Belgische Staat / E.H.J.V.G., S.P. e.a.), Juristenkrant 2011 (weergave VANWALLEGHEM, P.), afl. 223, 7; http://www.cass.be (10 november 2010); Pas. 2010, afl. 10, 2801 (motiveringsplicht tap – onregelmatig afluisteren)

–           Cass. (2e k.) AR P.14.1149.N, 16 december 2014 (M.G.M.K., E.G.E.L.D., Renovama nv), http://www.cass.be (5 januari 2015); NC 2015, afl. 5, 447 en http://www.nullumcrimen.be/ (16 november 2015); RW 2015-16 (samenvatting), afl. 20, 783 en http://www.rw.be/ (9 februari 2016) (redelijke termijn – witwaswet – verbeurdverklaring)

–           Cass. P.13.0845dd.24/02/15 (CG/Ethias), Arr.Cass. 2015, afl. 2, 528; http://www.cass.be (14 maart 2015); Pas. 2015, afl. 2, 493 (bewijswaarde laattijdig proces-verbaal)

–           Cass. (2e k.) AR P.14.0784.N, 23 juni 2015 (B.F.I.J. / lease), Arr.Cass. 2015, afl. 6-8, 1708; http://www.cass.be (26 juli 2015); Pas. 2015, afl. 6-7-8, 1678 (toepassing van de wet in de tijd)

  • (2e k.) AR P.20.1298.N, 16 februari 2021 (ruimdienst), https://juportal.be (15 maart 2021)(tachygraaf – strafprocesrecht)

Transportrecht

  • Kh Hasselt dd.17/10/1996, Rechtskundig Weekblad 96-97, 1101 (CMR – vordering in vrijwaring)

 

  • (2e k.) AR P.20.1298.N, 16 februari 2021 (ruimdienst), https://juportal.be (15 maart 2021)(tachygraaf – strafprocesrecht)

Vennootschaprsrecht

–           Vz kh Leuven dd.22/06/99, TBH 2000, 654 (gedwongen overname aandelen)

Verkeersrecht

–           Rb Leuven dd.16/04/1985, Verkeersrecht 1985, 139 (voorrang)

–           Corr Rb leuven dd.22/06/99, Rechtskundig Weekblad 00-01, 665 met noot van F Goossens (probatie bij verkeersmisdrijven)

–           Arbitragehof dd.13/07/01, Rechtskundig Weekblad 02-03,131 (onmiddellijke intrekking rijbewijs – discriminatie)

–           Rb Leuven dd.04/01/02, Verkeersrecht 02, afl 3, 89  (gebrekkig fietspad – aansprakelijkheid van de overheid)

–           Cass.dd.19/03/02, Jura.be – wegverkeer, Arr.Cass. 2002, afl. 3, 830; http://www.cass.be (23 april 2002); Pas. 2002, afl. 3, 756; T.Strafr. 2003, afl. 1, 30 (onmiddellijke intrekking rijbewijs)

–           Cass. (2e k.) AR P.02.1583.N, 8 april 2003 (L.P.), Arr.Cass. 2003, afl. 4, 917; http://www.cass.be (23 mei 2003); Pas. 2003, afl. 4, 764; Verkeersrecht 2003, afl. 7, 253 (bewijs in strafzaken – bewijskracht van proces-verbaal – vermoeden van onschuld)

–           Arbitragehof nr 154/2004 dd.22/09/04, jura.be en Rechtskundig Weekblad 04-05, 936 (intrekking rijbewijs).

–           Cass. (2e k.) AR P.20.0528.N, 6 oktober 2020 (K M L V D B), https://juportal.be (8 oktober 2020); RW 2020-21 (samenvatting), afl. 23, 898 en http://www.rw.be/ (30 januari 2021), noot -; VAV 2021, afl. 1, 51 (alcoholtest en drugcontrole – foutmarge).

–           Cass. (2e k.) AR P.20.1294.N, 16 maart 2021 (D. F. C. D. K.) https://juportal.be (12 april 2021) (verval van het recht tot sturen – strafverzwaring)