THUIS IN ONS VAK

Aansprakelijkheidsrecht

Durnez Advocaten beschikt over een ruime kennis en praktijkervaring op het vlak van de opvolging en behandeling van de verschillende aspecten van het aansprakelijkheidsrecht.

 • Contractueel en buitencontractuele aansprakelijkheid, schade en verzekering
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Medische aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken en niet conforme levering
 • Aansprakelijkheid voor dieren en zaken
 • Aansprakelijkheid voor kinderen (ouders, toezichthouders, scholen, enz)
 • Aansprakelijkheid van aanstellers (werkgever, uitzendbureau, enz)
 • Professionele aansprakelijkheid (aannemer, architect, geneesheer, accountant, notaris, garagehouder, enz)
 • Tuchtrecht
 • …..

Wij behandelen deze materies zowel van uit het standpunt van de beweerdelijk aansprakelijke persoon als deze van de benadeelde.

Hierbij hebben wij een rijke ervaring opgebouwd van schadegevallen uit verschillende sectoren met betwistingen van deskundige verslagen (bouw, industrie, medisch, ICT, enz. )

Gepubliceerde rechtspraak

 • Rb Hasselt dd.12/10/2002, Revue Générale de Droit Civil 2003, 638 ùet noot K Vanderschot – de sanctionering van ongeoorloofde schadebedingen.
 • Rb Leuven dd.24/02/06, NJW n° 162, 418 (prijsbewimpeling – simulatie)
 • Antwerpen dd.23/04/08, Rechtskundig Weekblad 10-11, 586 (handelshuur – uitzettingsvergoeding)
 • Antwerpen dd.15/12/2009, Justel N-20091215- (vermomde schenking)
 • Kh Leuven dd.04/03/11, Rechtskundig Weekblad 11-12, 963 (terugkoop bij niet naleving van de contractuele bedingen)
 • Rb Brussel dd.16/01/12, Rechtskundig Weekblad 14-15, 589 (makelaarsloon – vastgoedmakelaar – afbreken onderhandelingen koopovereenkomst onroerend goed)
 • Rb Leuven dd.08/05/13, Rechtskundig Weekblad 14-15, 71 (sociale huur – plicht tot effectieve bewoning)
 • Vz Rb van Koophandel te Leuven dd.01/03/2007, gepubliceerd in Computerrecht, tijdschrift voor informatica, telecommunicatie en recht, 2008, p.101 e.v
 • Grondwettelijke Hof dd.27/01/11, A.GrwH 2011, afl 1, 331 (auteursrechten)
 • Antwerpen dd.04/06/2015, NJW dd.28/12/2016 (n° 353) p.918 (parasitaire concurrentie – slechtmaking – domeinnaam)