THUIS IN ONS VAK

Verkeersrecht

Durnez Advocaten beschikt over een ruime kennis en praktijkervaring op het vlak van de opvolging en behandeling van verkeersinbreuken, verkeersongevallen, en de bijhorende verzekeringsproblematiek.

Hierbij kan U bij ons terecht voor vragen en procedures over:

 • aansprakelijkheidsverzekering voor voertuigen, de rechtsbijstandsverzekering, het rijden zonder verzekering en de bijzondere gevolgen dewelke hiermede verbonden zijn
 • tussenkomsten bij en onderhandelingen met de eigen verzekeraars, deze van de tegenpartij, het motorwaarborgfonds, enz
 • tussenkomsten bij en onderhandelingen met de parketten
 • het instellen van (gerechtelijke) expertises omtrent de voertuigschade, lichamelijke letsels, enz
 • regelingen en procedures voor de Politierechtbanken (Ned, Fr) en dit zowel op burgerlijk als strafrechtelijk vlak (zoals bijv. snelheid, onopzettelijke slagen en verwondingen, alcoholintoxicatie, dronkenschap, druggebruik in het verkeer, vluchtmisdrijf, herhaling, enz)
 • Regelingen en procedures in verband met zwakke weggebruikers (artikelen 29bis en 29ter Wam wet)
 • ……

Wij behandelen deze materies zowel vanuit het standpunt van de dader als van uit het standpunt van het slachtoffer.

Wij hebben meermaals zaken met succes voor de hoogste gerechtshoven gepleit.

 • Rb Leuven dd.16/04/1985, Verkeersrecht 1985, 139 (voorrang)
 • Corr Rb leuven dd.22/06/99, Rechtskundig Weekblad 00-01, 665 met noot van F Goossens (probatie bij verkeersmisdrijven)
 • Arbitragehof dd.13/07/01, Rechtskundig Weekblad 02-03,131 (onmiddellijke intrekking rijbewijs – discriminatie)
 • Rb Leuven dd.04/01/02, Verkeersrecht 02, afl 3, 89  (gebrekkig fietspad – aansprakelijkheid van de overheid)
 • Cass.dd.19/03/02, Jura.be – wegverkeer, Arr.Cass. 2002, afl. 3, 830; http://www.cass.be (23 april 2002); Pas. 2002, afl. 3, 756; T.Strafr. 2003, afl. 1, 30 (onmiddellijke intrekking rijbewijs)
 • Cass. (2e k.) AR P.02.1583.N, 8 april 2003 (L.P.), Arr.Cass. 2003, afl. 4, 917; http://www.cass.be (23 mei 2003); Pas. 2003, afl. 4, 764; Verkeersrecht 2003, afl. 7, 253 (bewijs in strafzaken – bewijskracht van proces-verbaal – vermoeden van onschuld)
 • Arbitragehof nr 154/2004 dd.22/09/04, jura.be en Rechtskundig Weekblad 04-05, 936 (intrekking rijbewijs).
 •  Cass. (2e k.) AR P.20.0528.N, 6 oktober 2020 (K M L V D B), https://juportal.be (8 oktober 2020); RW 2020-21 (samenvatting), afl. 23, 898 en http://www.rw.be/ (30 januari 2021), noot -; VAV 2021, afl. 1, 51 (alcoholtest en drugcontrole – foutmarge).
 • Cass. (2e k.) AR P.20.1294.N, 16 maart 2021 (D. F. C. D. K.) https://juportal.be (12 april 2021) (verval van het recht tot sturen – strafverzwaring)
 • Cass. (2e k.) AR P.02.1583.N, 8 april 2003 (L.P.) Arr.Cass. 2003, afl. 4, 917; https://juportal.be (23 mei 2003); Pas. 2003, afl. 4, 764; Verkeersrecht 2003, afl. 7, 253 (bewijs in strafzaken – bewijswaarde van een proces-verbaal)