bekwaamheden
  Voorkeur materie
Mededigings- en merkenrecht
Nationaal en internationaal handelsrecht
Geschillen, Arbitrage en Mediatie
Vennootschappen, fusies en overdrachten
Onroerend goed en vermogensbeheer
Strafrecht – verkeersrecht – vennootschappen
Aansprakelijkheidsrecht
Arbeidsrecht
Familierecht en echtscheidingen
Fiscaal recht
  Communicatie
  Ereloon
  Confidentialiteit
  Coördinaten
  Team
 

Waversebaan 134 A I 3050 Oud-Heverlee
Tel.: 016 40 60 40 I Fax: 00 32 16 40 68 75
E-mail: info@durnezadv.be

Français English
 

Strafrecht – verkeersrecht – vennootschappen

Met meer dan 30 jaar ervaring, zijn wij bereid om samen met U Uw kansen in rechte uit te vechten. Ons kantoor is gespecialiseerd in strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging, hieronder begrepen de verdediging voor verkeersinbreuken en strafrechtelijke overtredingen begaan door burgers en/of aangestelden binnen vennootschappen en/of door vennootschappen. De recuperatie van de door U geleden schade (moreel, materieel, lichamelijk,...) behoort tevens tot onze expertise

Inspired by Echo