bekwaamheden
  Voorkeur materie
Mededigings- en merkenrecht
Nationaal en internationaal handelsrecht
Geschillen, Arbitrage en Mediatie
Vennootschappen, fusies en overdrachten
Onroerend goed en vermogensbeheer
Strafrecht – verkeersrecht – vennootschappen
Aansprakelijkheidsrecht
Arbeidsrecht
Familierecht en echtscheidingen
Fiscaal recht
  Communicatie
  Ereloon
  Confidentialiteit
  Coördinaten
  Team
 

Waversebaan 134 A I 3050 Oud-Heverlee
Tel.: 016 40 60 40 I Fax: 00 32 16 40 68 75
E-mail: info@durnezadv.be

Français English
 

Vennootschappen, fusies en overdrachten

Onze ervaring bevat een volledig scala van oprichting van vennootschappen, publieke en private fusies en overdrachten van ondernemingen, hieronder begrepen nationale, EU en internationale overeenkomsten. Het cliënteel, het management en de belastingen vereisen een permanente aanpassing van de wettelijke structuur waarbinnen de betreffende handel kan gevoerd worden.

Wij bieden ondermeer advies op het vlak van overeenkomsten inzake de overdracht van aandelen en/of handelsfondsen, de oprichting van vennootschappen, fusies en overdracht, controle naar wet, joint venture overeenkomsten, naast het gebruikelijk advies en begeleiding van de onderneming in het algemeen.

Inspired by Echo