bekwaamheden
  Voorkeur materie
Mededigings- en merkenrecht
Nationaal en internationaal handelsrecht
Geschillen, Arbitrage en Mediatie
Vennootschappen, fusies en overdrachten
Onroerend goed en vermogensbeheer
Strafrecht – verkeersrecht – vennootschappen
Aansprakelijkheidsrecht
Arbeidsrecht
Familierecht en echtscheidingen
Fiscaal recht
  Communicatie
  Ereloon
  Confidentialiteit
  Coördinaten
  Team
 

Waversebaan 134 A I 3050 Oud-Heverlee
Tel.: 016 40 60 40 I Fax: 00 32 16 40 68 75
E-mail: info@durnezadv.be

Français English
 

Geschillen, Arbitrage en Mediatie

Een geschil hetwelke niet in der minne kan worden opgelost is een probleem hetwelke aan een aanvaardbare kost zo snel en adequaat mogelijk dient te worden opgelost.

De behandelingstijd, het inschatten van de mogelijkheden (duurtijd, kostprijs en kansen op succes) zijn belangrijke elementen bij de oplossing van een proces. Eens een procedure gestart werd, houdt ons kantoor de hoogst mogelijke standaard aan inzake professionalisme door alle beschikbare expertise aan te wenden. In samenspraak met het cliënteel wordt per zaak de nodige strategische beslissingen voorgesteld teneinde de geschillenbeslechting voor de rechtbank of voor arbitrage te kunnen ondersteunen met het oog op het bekomen van een zo goed mogelijk resultaat.

Inspired by Echo