bekwaamheden
  Voorkeur materie
Mededigings- en merkenrecht
Nationaal en internationaal handelsrecht
Geschillen, Arbitrage en Mediatie
Vennootschappen, fusies en overdrachten
Onroerend goed en vermogensbeheer
Strafrecht – verkeersrecht – vennootschappen
Aansprakelijkheidsrecht
Arbeidsrecht
Familierecht en echtscheidingen
Fiscaal recht
  Communicatie
  Ereloon
  Confidentialiteit
  Coördinaten
  Team
 

Waversebaan 134 A I 3050 Oud-Heverlee
Tel.: 016 40 60 40 I Fax: 00 32 16 40 68 75
E-mail: info@durnezadv.be

Français English
 

Mededigings- en merkenrecht

Wij verstrekken advies aan ons cliënteel met betrekking tot hun reclame- en marketingcampagnes teneinde er zorg voor te dragen dat deze beantwoorden aan de betreffende wetgeving en reglementen. Wij vertegenwoordigen ons cliënteel in zaken met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken, merkengeschillen, en stakingsprocedures.

Verder verlenen wij advies en begeleiding inzake de registratie van merken, patenten, modellen en tekeningen, en de overdracht ervan.

Inspired by Echo